Srovnani software
O bsoco

e-learning - zájem trh

Vyberte si software e-learningu díky bsoco porovnávači e-learning

Sektor e-learningu narůstá způsobem, o kterém se vyspělejším odvětvím může jen zdát. Často je ovšem náročné se seznámit s rozdíly mezi rapid learning a authoring tools, mezi LMS « Learning Management System » a virtuální třídou. Mladost tohoto trhu vede k množství řešení, která mají stejný cíl, avšak různou míru úspěšnosti. Naše srovnávací tabulky softwaru e-learning Vám zajisté pomohou se zorientovat.

e-learning srovnani software

Jak si vybrat e-learning software?

Za prvé, e-learning může být synchronní nebo asynchronní. Synchronní vzdělávání se děje prostřednictvím softwaru Virtuální třída a umožňuje vzdělávání prostřednictvím videokonference. Asynchronní vzdělávání by měla být vytvořena pomocí softwaru rapid learning nebo authoring tools. Jakmile jsou obsahy připravené, mohou být vysílány na dálku přes platformu vzdělávání (LMS). E-learning také splňuje normy. Jedná se o dvě normy SCORM a AICC, které usnadňují shodu mezi obsahem a platformami e-learningu (LMS).

Vytvořit e-learningové řešení vyžaduje výběr spolehlivého a výkonného softwaru. Z tohoto Vám nabízíme k nahlédnutí naše přehledy e-learning softwaru. Samotné zavedení e-learningu si žádá nejen řízení změn. Odborníci z adresáře e-learning konzultantů Vám mohou pomoci.